راهنما
       

امکانات
محاسبه نرخ بیمه ثالث
استعلام عمر و سرمایه گذاری
پرداخت اقساط عمر با موبایل
پرداخت اقساط بیمه عمر

 

 

 

برای استفاده از تخفیفات و مزایای ویژه نمایندگی موسوی داشتن کارت اشتراک الزامیست
دریافت فرم اشتراک

 
اخبار بیمه
 

.طرح های پیشنهادی بیمه عمر

دریافت مستمری زنان خانه دار

این طرح با پرداخت ماهیانه 50هزار تومان و 10% افزایش سالیانه می باشد. بعد از پایان مدت بیمه،بیمه گذار می تواند اندوخته ی خویش را به صورت یکجا یا مستمری مادام العمر دریافت نماید. ادامه

تامین آتیه فرزندان

این طرح با پرداخت ماهیانه 30هزار تومان و 10% افزایش سالیانه می باشد. بعد از پایان مدت بیمه نامه مبلغ 722میلیون با سود 20% و یک میلیارد و 700 میلیون با احتساب سود 25% به شما تعلق می گیرد.ادامه

طرح سرپرست خانواده
این طرح مناسب آقایان متاهل و شاغل و سرپرست خانواده ها توصیه می شود که مبنای آن به صورت پرداخت ماهیانه 100هزار تومان با 10% افزایش سالیانه و سرمایه فوت 20میلیون تومان در زمان شروع بیمه می باشد که سرمایه فوت تا سال بیستم به 100میلیون تومان می رسد.
ادامه
 
دانلود و سرگرمی
ویژه دانشجویان
ویژه بانوان
موفقیت و کسب و کار
عمومی
جدول محاسبات بیمه عمر : ابتدا حق بیمه مورد نظر را از منوی پایین انتخاب نمایید و سپس در پنجره باز شده سن بیمه شده را انتخاب و جدول مربوط به آن را مشاهده نمایید
 
پرداخت ماهیانه 30هزار تومان
 • نوزاد
 • سن10-20سال
 • س20-30سال

با پرداخت مبلغ 30هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه مبلغ پرداختی با پوشش فوت 3میلیون ثابت در پایان مدت قرارداد مبلغ 344میلیون تومان دریافت خواهید کرد.
مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 30هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه مبلغ پرداختی با پوشش فوت 5میلیون ثابت در پایان مدت قرارداد مبلغ 339میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 50هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 10میلیون در پایان مدت قرارداد مبلغ 552میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. مشاهده جدول کامل

پرداخت ماهیانه 50هزار تومان
 • نوزاد
 • سن10-20سال
 • 20-30سال
 • سن30-40سال
 • سن40-50سال

با پرداخت مبلغ 50هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 10میلیون در پایان مدت قرارداد مبلغ 579میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد.
مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 50هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 5میلیون در پایان مدت قرارداد مبلغ 574میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 50هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 10میلیون در پایان مدت قرارداد مبلغ 552میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 50هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 10میلیون در پایان مدت قرارداد مبلغ 539میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 50هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 10میلیون در پایان مدت قرارداد مبلغ 539میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. مشاهده جدول کامل

پرداخت ماهیانه 100 هزار تومان
 • نوزاد
 • سن 10 سال
 • سن 20 سال
 • سن 30 سال
 • سن 40 سال

با پرداخت مبلغ 100هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 5 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 1 میلیارد و 161 میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 6 میلیارد و 766 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد .


مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 100هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 15 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 1 میلیارد و 136 میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 6 میلیارد و 519 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد .


مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 100هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 20 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 1 میلیارد و 105 میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 6 میلیارد و 279 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد .


مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 100هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 25 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 1 میلیارد و 65 میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 6 میلیارد و 39 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد .


مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 100هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 30 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 969 میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 5 میلیارد و 539 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد .


مشاهده جدول کامل

پرداخت ماهیانه 200 هزار تومان
 • نوزاد
 • سن 10 سال
 • سن 20 سال
 • سن 30 سال
 • سن 40 سال

با پرداخت مبلغ 200هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 5 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 2 میلیارد و 334 میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 13 میلیارد و 655 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد .


مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 200هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 15 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 2 میلیارد و 309 میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 13 میلیارد و 408 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد .


مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 200هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 25 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 2 میلیارد و 261 میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 13 میلیارد و 15 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد .


مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 200هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 30 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 2 میلیارد و 216 میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 12 میلیارد و 757 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد .


مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 200هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 35 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 2 میلیارد و 105 میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 12 میلیارد و 165 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد
مشاهده جدول کامل

 

 
صفحه اصلی × بیمه عمر × تماس با ما × پارسیان

بیمه پارسیان واحد صدور 517180
info@bparsian.ir .....Tel: 021-44249137
www.bparsian.ir