راهنما
       

امکانات
محاسبه نرخ بیمه ثالث
استعلام عمر و سرمایه گذاری
پرداخت اقساط عمر با موبایل
پرداخت اقساط بیمه عمر

 

 

 

برای استفاده از تخفیفات و مزایای ویژه نمایندگی موسوی داشتن کارت اشتراک پارسیان الزامی ست
دریافت فرم اشتراک

 
اخبار بیمه
 

.طرح های پیشنهادی بیمه عمر

دریافت مستمری زنان خانه دار

این طرح با پرداخت ماهیانه 50هزار تومان و 10% افزایش سالیانه می باشد. بعد از پایان مدت بیمه،بیمه گذار می تواند اندوخته ی خویش را به صورت یکجا یا مستمری مادام العمر دریافت نماید. ادامه

تامین آتیه فرزندان

این طرح با پرداخت ماهیانه 30هزار تومان و 10% افزایش سالیانه می باشد. بعد از پایان مدت بیمه نامه مبلغ 722میلیون با سود 20% و یک میلیارد و 700 میلیون با احتساب سود 25% به شما تعلق می گیرد.ادامه

طرح سرپرست خانواده
این طرح مناسب آقایان متاهل و شاغل و سرپرست خانواده ها توصیه می شود که مبنای آن به صورت پرداخت ماهیانه 100هزار تومان با 10% افزایش سالیانه و سرمایه فوت 20میلیون تومان در زمان شروع بیمه می باشد که سرمایه فوت تا سال بیستم به 100میلیون تومان می رسد.
ادامه
 
دانلود و سرگرمی
ویژه دانشجویان
ویژه بانوان
موفقیت و کسب و کار
عمومی
جدول محاسبات بیمه عمر : ابتدا حق بیمه مورد نظر را از منوی پایین انتخاب نمایید و سپس در پنجره باز شده سن بیمه شده را انتخاب و جدول مربوط به آن را مشاهده نمایید
 
پرداخت ماهیانه 30هزار تومان
 • نوزاد
 • سن10-20سال
 • س20-30سال

با پرداخت مبلغ 30هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه مبلغ پرداختی با پوشش فوت 3میلیون ثابت در پایان مدت قرارداد مبلغ 344میلیون تومان دریافت خواهید کرد.
مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 30هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه مبلغ پرداختی با پوشش فوت 5میلیون ثابت در پایان مدت قرارداد مبلغ 339میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 50هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 10میلیون در پایان مدت قرارداد مبلغ 552میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. مشاهده جدول کامل

پرداخت ماهیانه 50هزار تومان
 • نوزاد
 • سن10-20سال
 • 20-30سال
 • سن30-40سال
 • سن40-50سال

با پرداخت مبلغ 50هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 10میلیون در پایان مدت قرارداد مبلغ 579میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد.
مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 50هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 5میلیون در پایان مدت قرارداد مبلغ 574میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 50هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 10میلیون در پایان مدت قرارداد مبلغ 552میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 50هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 10میلیون در پایان مدت قرارداد مبلغ 539میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 50هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 10میلیون در پایان مدت قرارداد مبلغ 539میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. مشاهده جدول کامل

پرداخت ماهیانه 100 هزار تومان
 • نوزاد
 • سن 10 سال
 • سن 20 سال
 • سن 30 سال
 • سن 40 سال

با پرداخت مبلغ 100هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 5 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 1 میلیارد و 116 میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 5 میلیارد و 926 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد.
مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 100هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 15 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 1 میلیارد و 136 میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 5 میلیارد و 695 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد.
مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 100هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 25 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 1 میلیارد و 91 میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 5 میلیارد و 450 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد.
مشاهده جدول کامل

Content 4

با پرداخت مبلغ 100هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 40 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 879  میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 4 میلیارد و 368 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد.
مشاهده جدول کامل

پرداخت ماهیانه 200 هزار تومان
 • نوزاد
 • سن 10 سال
 • سن 20 سال
 • سن 30 سال
 • سن 40 سال

با پرداخت مبلغ 200هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 5 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 2 میلیارد و 334  میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 11 میلیارد و 957 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد.
مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 200هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 15 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 2 میلیارد و 300  میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 11 میلیارد و 725 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد.
مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 200هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 25 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 2 میلیارد و 243  میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 11 میلیارد و 348 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد.
مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 200هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 30 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 2 میلیارد و 194  میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 11 میلیارد و 71 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد.
مشاهده جدول کامل

با پرداخت مبلغ 200هزار تومان ماهیانه و 10% افزایش سالانه اقساط با پوشش فوت 40 میلیون در پایان مدت قرارداد حداقل مبلغ 2 میلیارد و 33  میلیون تومان تضمینی دریافت خواهید کرد. و تا سقف 10 میلیارد و 220 میلیون تومان در صورت تحقق سود به عنوان مشارکت در منافع قابل پرداخت می باشد.
مشاهده جدول کامل

 

 
صفحه اصلی × بیمه عمر × تماس با ما × پارسیان

بیمه پارسیان واحد صدور 517180
info@bparsian.ir .....Tel: 021-44249137
www.bparsian.ir